skip to Main Content

دریافت املاک جدید

هر زمان با شرایط درخواستی شما مورد جدید ثبت شد برای شما ارسال می‌شود

املاک سی‌وی‌ار

بسیاری از افرادی که قصد مهاجرت به کشور ترکیه را دارند ممکن است تفاوت اقامت بلندمدت با شهروندی ترکیه را ندانند. به همین علت، در مواجهه با این دو کلمه، به اشتباه برداشت یکسانی از مفهوم آن دارند.

تفاوت اقامت بلندمدت با شهروندی ترکیه

مهم‌ترین تفاوت اقامت بلندمدت با شهروندی ترکیه در این است که در اقامت بلندمدت یا اقامت دائم، به فرد به عنوان یک تبعه خارجی اجازه داده می‌شود در ترکیه زندگی کند اما از بسیاری از مزایای شهروندی ترکیه و پاسپورت ترکیه بهره‌مند نمی‌شود.

به عنوان مثال، فردی که 8 سال در ترکیه زندگی کرده است، با توجه به شرایط و قوانین خاص می‌تواند اقامت دائم ترکیه را فقط با کارت اقامت بلند مدت دریافت کند نه پاسپورت ترکیه. بنابراین، این مورد را هم می‌توان به فهرست موارد تفاوت اقامت بلندمدت با شهروندی ترکیه افزود.

وقتی دولت ترکیه به فردی شهروندی یا تابعیت ترکیه را می‌دهد، او به عنوان شهروند ترک شناخته خواهد شد. مثلا اگر فردی با سرمایه‌گذاری مانند خرید ملک یا ثبت شرکت بتواند شهروندی ترکیه را بگیرد، از تمام مزایای شهروندی ترکیه و کسب پاسپورت ترکیه بهره‌مند خواهد شد.

مهم‌ترین تفاوت اقامت بلندمدت با شهروندی ترکیه در این است که در اقامت بلندمدت یا اقامت دائم، به فرد به عنوان یک تبعه خارجی اجازه داده می‌شود در ترکیه زندگی کند اما از بسیاری از مزایای شهروندی ترکیه و پاسپورت ترکیه بهره‌مند نمی‌شود.

به عنوان مثال، فردی که 8 سال در ترکیه زندگی کرده است، با توجه به شرایط و قوانین خاص می‌تواند اقامت دائم ترکیه را فقط با کارت اقامت بلند مدت دریافت کند نه پاسپورت ترکیه. بنابراین، این مورد را هم می‌توان به فهرست موارد تفاوت اقامت بلندمدت با شهروندی ترکیه افزود.

The difference between long-term residence and Turkish citizenship

طبق ماده 42 الی 45 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین‌المللی به شماره 6458، که در آن مقررات اجازه اقامت بلند مدت تنظیم شده است، به اتباع خارجی که به مدت حداقل هشت سال بدون وقفه با اجازه اقامت در ترکیه اقامت داشته‌اند و یا شروطی را داشته باشند که توسط وزارتخانه تعیین شده است، با تائید وزارتخانه و از سوی استانداری، اجازه اقامت بلند مدت داده می‌شود.

طبق ماده 42 الی 45 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین‌المللی به شماره 6458، که در آن مقررات اجازه اقامت بلند مدت تنظیم شده است، به اتباع خارجی که به مدت حداقل هشت سال بدون وقفه با اجازه اقامت در ترکیه اقامت داشته‌اند و یا شروطی را داشته باشند که توسط وزارتخانه تعیین شده است، با تائید وزارتخانه و از سوی استانداری، اجازه اقامت بلند مدت داده می‌شود.

از دیگر موادی که تفاوت اقامت بلندمدت با شهروندی ترکیه را نشان می‌دهد، مدت زمان دریافت اقامت و شهروندی است. بلافاصله بعد از داشتن شرایط شهروندی، اتباع خارجی می‌توانند شهروند ترکیه محسوب شوند اما برای دریافت اقامت بلندمدت باید شروط آن را داشته باشید؛ شروطی که معمولا برخورداری از آنها چندین سال طول می‌کشد.

اجازه اقامت بلند مدت طبق ماده 43 قانون ترکیه به صورت نامحدود تنظیم می‌شود و بنابر شرایطی به اتباع خارجی که درخواست اقامت بلندمدت را دارند داده می‌شود.

به اشتراک بگذارید